จำนวนหน้าทั้งหมด :1

ภาพกิจกรรม


กีฬา มทร 8-13 พ.ย. 58อบรมจริยธรรม 3 ส.ค 58อบรมตัดต่อวิดีโอออกค่าย20-22กพ58รับน้องคณะปี 58ซุ้มวันวิทยาศาสตร์รับน้องสาขาฯประชุมสาขา


RMUTI surin /Admin / Staff 

Copy Right 2012@ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 145 หมู่ 15 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000